Innovative surveying?

Yes! We knowhow!

За нас

СТЕДА ПРО е геодезическа фирма създадена през 2016г. в град Пловдив.Благодарение на значителния професионален опит, натрупан при реализацията на големи геодезически, инфраструктурни и строителни обекти, фирмата бързо навлезе на пазара на геодезическите услуги и постепенно увеличава своя списък с доволни клиенти.

Защо сме най-добрия избор за вас?

Бързи и надеждни

Нашият опит от разнообразни обекти ни помага да ви предоставим надеждно и бързо качествени геодезически услуги

Иновативна геодезия

Ние сме в крак с последните тенденции в геодезията. Постоянно следим новостите в нашата професия и се опитваме да ги прилагаме в нашата работа.

Оптимизация на качество и цена

Оптимизацията и детайлното предварително планиране на обектите ни дава възможността да ви предложим качествен продукт на добра цена

Услуги

Геодезически измервания/

Всички видове геодезически измервания. Създаване основа за проектиране, заснемане на сгради и съоръжения, ГНСС измервания, прецизна геометрична нивелация.

Мониторинг на деформации/

Високоточни измервания при изследване на хоризонтални и вертикални деформации. Разполагаме с три високоточни (1") моторизирани тотални станции и прецизен дигитален нивелир с инварни лати.

Линейни обекти/

Разполагаме с богат опит при геодезическото обезпечаване на обекти от железопътната и пътната инфраструктура.

/Кадастър

СТЕДА ПРО е правоспособно лице по ЗКИР. Изработваме проекти за изменение на кадастралната карта. Нанасяне на сгради и самостоятелни обекти. Делба и обединение на имоти. Издаване на скици.

/Инвестиционно проектиране

Разполагаме с пълна проектантска правоспособност по част Геодезия. Изработваме проекти за вертикално планиране, трасировъчни планове, картограма на земните маси.

/Фотограметрия

Предлагаме фотограметрични услуги с дрон. Въздушна фотограметрия, орто ректификация. Въздушно видео заснемане в 4K.

Contact us

The company is based in city of Plovdiv, Bulgaria. If you are interested using our services, don't hasitate to contact us using the form below!